Mành tăm dùng dải trần và treo trong nhà.

Liên hệ

Mã: Danh mục: